ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Добрий день, навчаюсь в університеті на денній формі. На початку червня пройшов медкомісію у військкоматі для вступу на воєнну кафедру, тепер навчаюсь на воєнній кафедрі, сьогодні зателефонували з військкомату і сказали, щоб я з'явився для проходження комісії і що буду призваний на строкову службу. Чи буду я проходити ще раз медичну комісію для проходження строкової служби? Чим відрізняються комісії (на військову кафедру і на строкову службу)? Чи можуть мені сказати: якщо я вже придатний для навчання на військовій кафедрі, то за результатами вже пройденої в червні комісії придатний і для строкової служби? Чи можу я проігнорувати дзвінок і чекати повістку?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

На сьогодні в Україні діє особливий період, проте чергова мобілізація, як вбачається з повідомлень Міноборони, наразі не планується. Тому Ви як військовозобов’язаний можете бути призвані на строкову військову службу за правилами мирного часу відповідно до Закону Украъни «Про військовий обов'язок і військову службу» (далі – Закон).

Оскільки Ви ще навчаєтесь у вищому навчальному закладі, Вам надається відстрочка від призову.

Так,  відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

  • у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
  • у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
  • у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
  • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Крім того, зазначимо, що від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України, яким, зокрема, після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Медична комісія для вступу на воєнну кафедру та призовна комісія, яка включає в себе медичний огляд, по суті схожі, але мають різну правову природу, тому за направленням військового комісаріату призовники проходять медичний огляд під час призову.

За ухилення від призову може наставати адміністративна та кримінальна відповідальність.

Немає чітких меж, як саме військовий комісаріат має оповіщувати призовників, є положення, що повинна бути надіслана повістка, проте військові комісаріати можуть оповіщувати призовників будь-яким засобом, не забороненим законом.

Також зазначимо, що у разі, якщо за будь-яких обставин повістка Вам не надійшла, Ви зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

Таким чином, якщо Ви не з’явитесь у військкомат для проходження призовної комісії, до Вас можуть бути застосовані санкції, передбачені кримінальним або адміністративним законодавством.

Крім того, на практиці в разі Вашого нез’явлення, представники військкомату разом з поліцією можуть прийти за Вашою адресою проживання та примусово вручити Вам повістку, а також направити на проходження призовної комісії.

Радимо з’ясувати у військовому комісаріаті, на якій підставі вас призивають під час навчання, можливо, сталась помилка.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: