ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

У мене питання щодо призову в армію. Мені 20 років. Я відучився в коледжі на денній формі навчання 3 роки і після нього вступив на заочку до вищого навчального закладу. Питання таке: якщо я поступлю знову в коледж на денну форму навчання, мене зможуть забрати в армію? Я просто чув, що відстрочка через навчання дається тільки один раз.

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

- у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

- у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

- у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Отже, як Ви бачите, відстрочка надається для кожного ОКР окремо за умови, що Ви навчаєтесь на денній формі.

Тобто для бакалавра окрема відстрочка, для спеціаліста та магістра також. Якщо Ви будете навчатись на наступному ОКР на денній формі навчання, Вам буде надана відстрочка, звичайно, якщо Ви ще не використали або не втратили право на відстрочку.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: