ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Як піти вчитися в інститут після технікуму, якщо військкомат повістку на серпень вручив? Ще диплом не дали з технікуму, пішов з обхідним листом до військкомату, а там не хочуть ставити печатку, поки не розпишешся за повістку. В інституті довідку тільки у вересні дадуть.

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Ця проблема в Україні досить розповсюджена, вирішити її можливо виключно шляхом надання до військкомату заяви та документів, які б підтверджували Ваше право на отримання відстрочки від призову у зв’язку з продовженням навчання у ВНЗ на денній формі навчання.

Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються Указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніше як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніше як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.

Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

- призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

- у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

- призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

- керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

З цим питанням Вам потрібно звернутись безпосередньо до військового комісара та пояснити, що Ви не зможете прибути до призовної дільниці, оскільки у Вас є поважна причина – вступ до ВНЗ.

Також Ви можете звернутись на «гарячу» лінію Міністерства оборони України.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: