ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Чи можна відмовитись від добровільної строкової служби, якщо твій вік 19 років?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного віку).

Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

Строкова військова служба є конституційним обов’язком громадянина захищати батьківщину, проходження строкової служби здійснюється за законом та носить обов’язковий а не добровільний характер.

Відмовитись від проходження строкової військової служби за призовом можна у виключних випадках.

Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".

В усіх інших випадках громадянину може бути надана або відстрочка від призову або звільнення від призову, у встановлених законом випадках.

Добровільне проходження військової служби громадянами України здійснюється виключно за контрактом.

Форма, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України, якщо інше не передбачено законом.

Добровільною військова служба може бути лише за контрактом, тому, якщо Ви не бажаєте служити за контрактом Ви можете його не укладати (не підписувати).

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: