ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Я потрапила під обстріл і була сильно поранена в руку 05.05.2014. Спочатку мені дали 2 групу інвалідності, зараз сказали, що всі органи відновлені. У мене є основне захворювання, відповідно до якого я маю 3 групу інвалідності. Я перенесла 4 операції, сплачені за свій рахунок. Я хочу дізнатися, належать мені якісь пільги як людині, потерпілій під час проведення АТО?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

На жаль, сьогодні пільги та гарантії мають здебільшого військовослужбовці, які отримали поранення в АТО.

Якщо Ви є учасником бойових дій, Ви зможете претендувати на певні пільги відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», якщо ні, тоді Ви можете користуватись виключно правами внутрішньо переміщених осіб відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон).

Так, для можливості отримання допомоги Вам потрібно мати статус внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи така особа звертається із заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщена особа має право на:

 • єдність родини;
 • сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;
 • інформацію про долю та місцезнаходження зниклих членів сім’ї та близьких родичів;
 • безпечні умови життя і здоров’я;
 • достовірну інформацію про наявність загрози для життя та здоров’я на території її покинутого місця проживання, а також місця її тимчасового поселення, стану інфраструктури, довкілля, забезпечення її прав і свобод;
 • створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
 • оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;
 • забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 • сприяння у переміщенні її рухомого майна;
 • сприяння у поверненні на попереднє місце проживання;
 • забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 • влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 • безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення;
 • отримання гуманітарної та благодійної допомоги;
 • інші права, визначені Конституцією та законами України.

Зі всіма питаннями Вам потрібно звертатись до органів соціального захисту населення.

Інші пільги можуть стосуватись тільки Вашої інвалідності.

Основний Закон України, який визначає пільги та основи соціальної захищеності для людей з інвалідність, – це Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Цим Законом гарантуються усім особам з інвалідністю рівні права та можливості нарівні з іншими громадянами для участі у політичній, економічній та соціальній сферах життя суспільства.

Особа з інвалідністю (в законі – інвалід) – це людина, яка має стійкі розлади функцій свого організму, що призводить до обмежень її життєдіяльності при взаємодії з навколишнім світом. У такому випадку держава бере на себе зобов’язання створити належні умови для повноцінної реалізації своїх прав на рівні з усіма громадянами та забезпечення її соціального захисту.

У пункті 3 статті 4 ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» говориться про те, що соціальний захист людей з інвалідністю є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні  пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду.

Також у пунктах 4 та 5 статті 4 цього Закону зазначено, що пільги людини з інвалідністю  надаються  на  підставі  посвідчення, яке підтверджує   відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує  призначення   соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу людини з інвалідністю з  дитинства та дітям-людини з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам,  які не мають права на пенсію, та людини з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію "дитина-інвалід" (для дітей), а також у відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми захворювань  (по  зору,  слуху  та з ураженням опорно-рухового апарату).

У статті 5 наголошують на тому, що порядок та умови визначення потреб у зв'язку з інвалідністю встановлюються на підставі висновку медико-соціальної експертизи та з врахуванням здібностей до професійної і побутової діяльності людини з інвалідністю. Види й обсяги необхідного соціального захисту людини з інвалідністю надаються у вигляді індивідуальної програми медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації.

Фінансове забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю і дітей-осіб з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, місцевих бюджетів, а також органами місцевого самоврядування.

Отже, Ви маєте право на отримання соціальної допомоги та пільг від держави, проте для цього Вам потрібно мати висновок МСЕК та статус внутрішньо переміщеної особи. З цими документами Ви можете звертатись до органів соціального захисту для отримання відповідних пільг та допомоги. Якщо у Вас виникнуть питання, звертайтесь, обов’язково Вам допоможемо.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: