ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Підкажіть, як розірвати договір про надання послуг із туристичною компанією? Не маючи часу на роздуми, я купила, незрозуміло чому, туристичну путівку, але підозрюю, що тут щось нечисте. Вони підкупили мене нібито виграшем на поїздку в Моршин на 7 днів безкоштовно. Як повернути свої кошти? У договорі не чітко зазначено готелі, а також під підозрою питання залишати 500 євро.

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється наступне.

Ознайомившись з наданими Вами документами, можна дійти висновку, що цей договір не містить явно дискримінаційних чи несправедливих умов.

У Вашому випадку Ви можете розірвати договір про надання послуг, проте відповідно до пункту 4.3 договору Вам доведеться сплатити штраф. Якщо Ви розірвете договір протягом 14 днів з його укладення штраф буде складати 30 % від суми договору.

Крім того, можна спробувати визнати договір недійсним у суді, але це надзвичайно складно та в цій ситуації малоймовірно, що суд стане на Вашу сторону.

Так, договір можна визнати недійсним, але лише за певних умов.

Недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю.

У разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Підставою недійсності правочину є недодержання таких вимог.

  1. Зміст правочину не може суперечити цивільному законодавству, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
  2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
  3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
  4. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
  5. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Крім того, встановлюються додаткові підстави недійсності правочину, зокрема, до Вашої ситуації, можна розглянути такі:

  • якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом);
  • якщо одна зі сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин визнається судом недійсним.

Отже, якщо Ви вважаєте, що наявні обставини недійсності правочину, будь ласка, повідомте нас про це та поясність, в чому це полягає.

Якщо вдасться визнати договір недійсним, кожна зі сторін зобов'язана буде повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину.

В інших випадках вирішувати питання доведеться або шляхом переговорів, або в суді відповідно до договору.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: