ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Чи обов'язково укладати договір з лікарем? Навіщо в декларації вказувати ідентифікаційний код і паспортні дані? Які наслідки, якщо договір не буде укладений? Дуже дрібним шрифтом зазначено, що дані про стан мого здоров'я можуть бути поширені. Чи правомірно це?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

На цей час реформування медичної сфери ще триває, однак все зводиться до того, що без укладення відповідної угоди з лікарем отримати медичні послуги буде неможливо.

Вчора Президент підписав Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», який регламентує це питання.

Поки що офіційно опублікованого тексту немає, але згідно з проектом Закону (частина друга статті 11)  пацієнт (його законний представник) обирає лікаря з надання первинної медичної допомоги шляхом подання відповідної декларації постачальнику медичних послуг (тобто закладу охорони здоров’я чи фізичній особі, яка має ліцензію на діяльність з медичної практики). Забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги та ведення пацієнта, зокрема, на підставі наявності хронічного захворювання, віку, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством.

Декларація підписується з тими лікарями, яких Ви самі собі обрали. Декларація підписується безстроково, тобто не потрібно перепідписувати її щороку. З іншого боку, якщо Ви вирішите підписати угоду з іншим лікарем, Ви зможете зробити це у будь-який час.

Документи, які знадобляться для підписання угоди з лікарем, – Ваш паспорт та ідентифікаційний номер. Ці дані необхідні для ідентифікації особи, в тому числі і в електронній системі охорони здоров’я.

Вам не варто хвилюватися через це, оскільки така інформація захищається Законом України «Про захист персональних даних».

Так, згідно з частиною п’ятою статті 6 цього Закону обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до частини першої статті 24 володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

Статтею 28 передбачено, що порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Крім того, згаданий вище Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» передбачає низку прав пацієнта, серед яких:

1) безоплатне отримання інформації про порядок оплати необхідних такому пацієнту медичних послуг та лікарських засобів, передбачених державним гарантованим пакетом, та застосовний тариф співоплати, роз’яснення з питань державних фінансових гарантій оплати медичних послуг та лікарських засобів;

2) отримання медичних послуг та лікарських засобів належної якості, які підлягають оплаті повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України;

3) надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі інформації про стан свого здоров’я, діагноз, а також про відомості, одержані під час медичного обстеження;

4) отримання інформації про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта;

5) оскарження рішень, дій чи бездіяльності центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, та його територіальних органів, інших органів та їх посадових осіб у сфері державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів;

6) судовий захист своїх прав;

7) подання скарг щодо надання медичних послуг в межах державного гарантованого пакета центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів;

8) інші права, передбачені законодавством.

При цьому до обов’язків пацієнта належать:

1) надавати достовірні документи та інформацію, необхідні для отримання медичних послуг та лікарських засобів;

2) оплачувати за рахунок власних коштів чи забезпечувати оплату за рахунок коштів добровільного медичного страхування та інших джерел тарифу співоплати у разі часткової оплати за рахунок коштів Державного бюджету України медичних послуг та лікарських засобів, наданих такому пацієнту;

3) виконувати інші вимоги, передбачені законодавством.

Отже, завдяки внесенню в електронну систему декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги Ви можете в будь-який момент прослідкувати за тим, хто подавав запити про надання інформації про Вас як пацієнта.

Крім того, згідно із законодавством пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта (стаття 39-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, стаття 286 Цивільного кодексу України).

Також Законом «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» передбачається, що доступ до даних про пацієнта, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, можливий лише у разі отримання згоди такого пацієнта (його законного представника) у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Без згоди доступ можливий у виключних випадках за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання згоди такого пацієнта чи його законних представників чи за рішенням суду.

Підписуючи декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги, пацієнт (його законний представник) надає згоду на доступ до даних про нього, що містяться в електронній системі охорони здоров’я, такому лікарю з надання первинної медичної допомоги, а також іншим лікарям за його направленням у межах, необхідних для надання медичних послуг такими лікарями.

Отже, інформація про стан здоров’я та інші факти, пов’язані з медичним обслуговуванням, охороняється законодавством. Якщо пацієнт підписує декларацію про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги і надає згоду на доступ до даних про нього, то така інформація може бути використана і поширена лише з метою надання медичних послуг.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: