ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, які саме первинні бухгалтерські документи повинні бути в турагентства на туриста? Книга обліку доходів заповнюється на кожну надану послугу чи за день? І якщо оплата від туриста надійшла після оплати турпакету туроператору, як правильно це відобразити в книзі обліку? Якщо такий платіж був на "стику" кварталів? Чи потрібно в Книзі обліку готівку та безготівковий розрахунок відображати окремими строками?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Відповідно до абзацу одинадцятого частини першої статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ – документ, який містить відомості про господарську операцію.

Частина друга статті 2 вказаного Закону зазначає, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити:

- назву документа (форми);

- дату складання;

- назву підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Первинними документами, що підтверджують отримання доходу турагентом, є:

1) банківська виписка. Якщо оплату від покупця отримано на підприємницький розрахунковий рахунок, достатньо мати оригінал виписки про рух коштів на рахунку, щоб підтвердити такий дохід;

2) квитанції (акти з оплати послуг). Є підтвердженням отримання оплати за надані послуги;

3) факт надання послуг підтверджує акт наданих послуг.

Крім того, туристичний ваучер (путівка) є документом, що для туриста підтверджує його статус та гарантує отримання оплачених ним послуг, для продавця (агента) гарантує оплату послуг, для виконавця послуг гарантує отримання від продавця туристичних послуг коштів, сплачених йому туристом. Судова практика також визначає туристичну путівку як невід'ємну частину договору на реалізацію туристичного продукту, а також як документ первинного обліку туроператора чи турагента.

Відповідно до пункту 292.4 статті 292 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі надання послуг, виконання робіт за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди агента. Доходом фізичної особи – підприємця платника єдиного податку, який здійснює або забезпечує туристичну діяльність, надаючи послуги за агентським договором, є розмір отриманої винагороди.

Згідно з підпунктом 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 ПК України платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 (далі – Порядок № 579).

Відповідно до вимог Порядку № 579 записи в книгах обліку доходів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою.

Крім того, у Порядку № 579 вказано, що у графах 2-6 щоденно відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставкою, встановленою відповідно до підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 ПК України (5 %), із сумарним підсумком за квартал, зокрема отримана сума коштів за надані послуги протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (окремо в готівковій та безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі.

Отже, Книгу обліку доходів потрібно заповнювати за кожен день, а не за кожну послугу. При цьому окремо відображаються отримані кошти готівкою та в безготівковій формі.

Дані книг обліку доходів використовуються для заповнення податкової декларації платника єдиного податку (пункт 8 Порядку № 579).

Щодо дати отримання доходу турагентом

Це питання є досить проблемним і невирішеним на цей момент, оскільки в ПК України наявні дві суперечливі норми (які є рівними за юридичною силою):

пункт 292.4 статті 292 – у разі надання послуг за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди агента;

пункт 292.6 статті 292 – датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі. Це положення можна тлумачити як дата одержання оплати турпродукту туристом.

З огляду на це вважаємо, що оскільки доходом турагента є саме сума отриманої винагороди, то фактично Ви отримуєте її в день, коли перераховуєте туроператору суму, сплачену туристом, і у Вас залишається сума винагороди. Тому одержаний дохід турагента варто відображати у Книзі обліку саме на цю дату – дату фактичного отримання винагороди.

Разом з тим у випадку, якщо турагент спочатку оплатив туроператору вартість турпакета, а потім отримав оплату від туриста (у тому числі й «на стику» кварталів), то в такому разі рекомендуємо Вам все-таки датою отримання доходу вказувати дату перерахування коштів від туриста, оскільки саме в цей період Ви фактично одержали дохід турагента.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: