ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Оскаржувати дії районної ДФС в області немає сенсу, оскільки це одна-єдина структура. При накладенні штрафу інспектор під підпис видає податкове повідомлення - рішення про нарахування штрафних санкцій. Якщо я погоджуюсь з їхнім рішенням – я підписую, беру і протягом 10 днів маю сплатити нараховану штрафну санкцію. А як поводитись у випадку незгоди?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Дійсно, у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення - рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Відповідно до пункту 86.8 статті 86 Податкового кодексу України податкове повідомлення - рішення приймається протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки та/або додаткових документів, приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень та/або додаткових документів і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

У разі незгоди платника податків з висновками акта про результати перевірки такий платник зобов'язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта або окремо протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта перевірки.

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта документальної виїзної чи невиїзної перевірки посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов'язання.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням такий акт надсилається платнику податків у порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У такому разі контролюючий орган складає відповідний акт.

У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта. Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом 7 робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень та/або додаткових документів, про що такий платник податків зазначає у запереченнях та/або листі про надання додаткових документів. Такі заперечення є невід'ємною частиною акта перевірки.

Рішення про визначення грошових зобов'язань приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

Отже, якщо внаслідок перевірки Вам надається для підписання податкове-повідомлення - рішення із визначеною сумою зобов’язання, Ви можете:

1) підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які можна надати разом з актом або окремо;

2) відмовитися підписати акт, при цьому Ви не звільняєтеся від обов’язку заплатити визначені суми грошового зобов’язання.

У разі незгоди з надісланим Вам податковим повідомленням - рішенням Ви можете розпочати процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: