ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Кому відшкодовується ПДВ і в яких випадках? Чи відшкодовується ПДВ підприємцю, який працює на єдиному податку?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Підстави, порядок бюджетного відшкодування податку на додану вартість встановлено у ст. 200 Податкового кодексу України.  Так, сума податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду (сума податку, яку Ви повинні сплатити) та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду (сума, на яку Ви можете зменшити податок, яка дорівнює сумі ПДВ, сплаченій Вами при купівлі товарів/послуг в контрагента-платника ПДВ чи проведенні іншого роду постачання товарів/послуг).

Підстави отримання бюджетного відшкодування, які були закріплені в п. п. 200.5 Податкового кодексу попередньої редакції, станом на сьогодні вже нечинні. А тому із системного аналізу норм Податкового кодексу випливає, що для відшкодування платник податків повинен:

Бути зареєстрованим як платник ПДВ;

Мати від’ємне значення податку на додану вартість (коли сплачена сума ПДВ є більшою від податкового кредиту);

Сума ПДВ, що включається до розрахунку бюджетного відшкодування, має бути фактично сплачена постачальнику;

Сума заявленого відшкодування не може бути більшою за реєстраційний ліміт в Системі електронного адміністрування ПДВ на момент подання декларації з ПДВ із заявою про відшкодування.

Інших підстав та вимог на сьогодні немає.

Щодо процедури. Платником ПДВ подається податкова декларація з ПДВ та заява на бюджетне відшкодування ПДВ на рахунок платника та в рахунок погашення зобов'язань та боргу по платежах до Державного бюджету до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Далі заява на відшкодування ПДВ потрапляє до Єдиного реєстру відшкодування ПДВ протягом операційного дня. Після того проводиться камеральна перевірка протягом 30 календарних днів. Тоді відбувається узгодження суми відшкодування ПДВ.

Насамкінець проходить відшкодування ПДВ Казначейством на рахунок платника податків на підставі інформації, отриманої з Реєстру про узгодження суми. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Чи може платник єдиного податку отримати бюджетне відшкодування ПДВ?

Платник податків, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, і належить до 1, 2, 4 групи, не може бути платником ПДВ, а тому і не може отримувати бюджетне відшкодування ПДВ, оскільки він сплачує єдиний податок замість усіх інших податків.

Що стосується платників 3 групи, то вони, як відомо, поділяються на:

Платників, що сплачують єдиний податок за ставкою 5% від суми доходу і не сплачують ПДВ – такі платники не можуть претендувати на бюджетне відшкодування;

Платників, які сплачують єдиний податок за ставкою 3% від суми доходу – такі платники, окрім єдиного, ще є платниками ПДВ, а тому можуть отримувати бюджетне відшкодування з підстав та в порядку, описаних вище.

Таким чином, серед платників єдиного податку на бюджетне відшкодування можуть розраховувати тільки платники 3 групи, які сплачують податок за ставкою 3% від суми доходу, оскільки вони сплачують ПДВ окремо як зареєстровані платники ПДВ.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: