Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Дистриб'юторський договір

Дуже часто діяльність професійного дистриб'ютора здатна підвищити ефективність реалізації товару на певній території. За допомогою дистриб'юторського договору можна узгодити питання щодо купівлі дистриб'ютором за його рахунок товару та здійснення його наступного продажу від свого імені. Таким чином, дистриб'ютор діє як незалежний торговець. Завантажуючи цей документ, Ви гарантуєте собі надійний захист власних прав та економію грошових коштів у випадку виникнення спірних ситуацій у майбутньому, адже в договорі юридично грамотно та чітко викладено права та обов'язки, відповідальність сторін тощо, а також закладено механізми захисту порушених іншою стороною прав та інтересів. Крім того, для зручності додатково до договору сформовано акт приймання-передачі.

ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

 

м. _______________                                                            «___» ______________ 20__ р.

 

ЮО (надалі – «Виробник»), в особі  (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Виробник»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з одного боку

та

ЮО (надалі – «Дистриб'ютор»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з іншого боку,

/ФОП (надалі – «Дистриб'ютор»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з іншого боку,

 

разом далі за текстом цього Договору – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей цей Дистриб'юторський договір (надалі – «Договір») про таке:

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     

1.1.            За цим Договором Дистриб'ютор зобов’язується здійснювати реалізацію Товару Виробника на території України / (або вказати конкретний населений пункт, іншу територію).

1.2.            Дистриб’ютор купує Товар за свій рахунок та здійснює наступний його продаж від свого імені, діючи на правах незалежного торговця як по відношенню до Виробника, так і щодо третіх осіб.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Дистриб'юторський договір?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ