Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір про участь у ярмарку

Даний договір регулює правовідносини, пов'язані з організацією і проведенням ярмарку. Так, Учасник ярмарку за відповідну плату має можливість надававти свої товари для ярмарку, здійснювати їх продаж працівниками Учасника або іншими уповноваженими особами. У свою чергу Організатор проводить ярмарок, а також сприяє Учаснику в укладенні торговельних договорів на взаємовигідних умовах як з учасниками ярмарку, так і з третіми особами. Завантажуючи цей документ, Ви гарантуєте собі надійний захист власних прав та економію грошових коштів у випадку виникнення спірних ситуацій у майбутньому, адже в договорі юридично грамотно та чітко викладено права та обов'язки, відповідальність сторін тощо, а також закладено механізми захисту порушених іншою стороною прав та інтересів.

ДОГОВІР

про участь у ярмарку

 

м. ______________

______________ р.

 

ЮО (надалі – «Організатор»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Організатор»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з одного боку

/ФО (надалі – «Організатор»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку

та

ЮО (надалі – «Учасник»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з іншого боку,

/ФОП (надалі – «Учасник»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з іншого боку,

/ФО (надалі – «Учасник»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з іншого боку,

 (надалі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»), уклали цей Договір про участь у ярмарку (надалі - Договір) про таке:

 

 

1.                  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.            За цим Договором Організатор організовує проведення ярмарку і сприяє Учаснику в укладенні торговельних договорів на взаємовигідних умовах як з учасниками ярмарку, так і з третіми особами, а Учасник бере участь у ярмарку шляхом надання товарів для ярмарку та їх наступного продажу на зазначеному ярмарку працівниками Учасника або його уповноваженими особами.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір про участь у ярмарку?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ