Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір на переробку давальницької сировини

Дуже часто бувають ситуації, коли в особи є сировина, матеріали, однак немає виробничих можливостей виготовити певну продукцію. В такому разі найкращим варіантом дій буде укладення договору на переробку давальницької сировини, адже за таких умов власнику матеріалів не потрібно витрачати кошти на запуск виробництва, а виробник не повинен витрачати час на закупівлю сировини та збут готової продукції. Завантажуючи цей документ, Ви гарантуєте собі надійний захист власних прав та економію грошових коштів у випадку виникнення спірних ситуацій у майбутньому, адже в договорі юридично грамотно та чітко викладено права та обов'язки, відповідальність сторін тощо, а також закладено механізми захисту порушених іншою стороною прав та інтересів.

ДОГОВІР

НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

 

м. _______________                                                                       «___» ______________ 20__ р.

 

ЮО (надалі – «Замовник»), в особі  (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Замовник»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з одного боку

/ФО (надалі – «Замовник»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку

та

ЮО (надалі – «Підрядник»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з іншого боку,

/ФОП (надалі – «Підрядник»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з іншого боку,

/ФО (надалі – «Підрядник»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з іншого боку,

разом далі за текстом цього Договору – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей Договір на переробку давальницької сировини (далі – «Договір») про таке:

 

 

1.                  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.       Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, доручає і зобов'язується прийняти та оплатити, а Підрядник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується на власний ризик виконувати роботу, визначену п. 1.2 цього Договору.

1.2.            Замовник здійснює переробку давальницької сировини _______________ у готову продукцію.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір на переробку давальницької сировини?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ