Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір посередництва з працевлаштування за кордоном

Договір посередництва з працевлаштування за кордоном - це зручний спосіб доручити професіоналам справу пошуку місця роботи за кордоном. Завантажуючи цей документ, Ви гарантуєте собі надійний захист власних прав та економію грошових коштів у випадку виникнення спірних ситуацій у майбутньому, адже в договорі юридично грамотно та чітко викладено права та обов'язки, відповідальність сторін тощо, а також закладено механізми захисту порушених іншою стороною прав та інтересів.

ДОГОВІР ПОСЕРЕДНИЦТВА

 

з працевлаштування за кордоном  

 

м. ___________                                                                                   «___» ___________ 20__ р.

 

ЮО (надалі – «Посередник»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Посередник»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку,

/ФО (надалі – «Посередник»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку,

та

/ФО (надалі – «Клієнт»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з іншого боку,

разом далі за текстом цього Договору – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей Договір посередництва з працевлаштування за кордоном (надалі – «Договір») про таке:

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.            За цим Договором Посередник зобов’язується надати послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а Клієнт зобов’язується оплатити вказані послуги (далі – «послуги»).

1.2.            Посередник вчиняє дії з пошуку роботи для Клієнта відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) від імені та за рахунок Клієнта.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір посередництва з працевлаштування за кордоном?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ