Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір про участь у комерційній виставці

Даний договір регулює правовідносини, пов'язані з організацією і проведенням комерційної виставки. Так, Учасник виставки за відповідну плату має можливість надавати свої товари і продукцію для експонування на виставці. У свою чергу Організатор проводить ярмарок, а також сприяє Учаснику в укладенні договорів на взаємовигідних умовах як з учасниками виставки, так і з третіми особами. Завантажуючи цей документ, Ви гарантуєте собі надійний захист власних прав та економію грошових коштів у випадку виникнення спірних ситуацій у майбутньому, адже в договорі юридично грамотно та чітко викладено права та обов'язки, відповідальність сторін тощо, а також закладено механізми захисту порушених іншою стороною прав та інтересів.

ДОГОВІР 

ПРО УЧАСТЬ У КОМЕРЦІЙНІЙ ВИСТАВЦІ

м. _______________                                                            «___» ______________ 20__ р.

 

ЮО (надалі – «Організатор»), в особі  (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Організатор»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з одного боку

/ФО (надалі – «Організатор»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку

та

ЮО (надалі – «Учасник»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з іншого боку,

/ФОП (надалі – «Учасник»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з іншого боку,

/ФО (надалі – «Учасник»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з іншого боку,

 разом далі за текстом цього Договору – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей Договір про таке:

 

 1.                  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.  За цим Договором Організатор організовує комерційну виставку і сприяє Учаснику в укладенні договорів на взаємовигідних умовах як з учасниками виставки, так і з третіми особами, а також надає Учаснику додаткові послуги, а Учасник бере участь у виставці шляхом надання для експонування під час комерційної виставки зразків своєї продукції і товарів.

1.2. Призначення, характер, строки, місце проведення, режим роботи та інші ознаки виставки, що проводиться Організатором за цим Договором, визначені у Додатку № 1, який є невід’ємною частиною цього Договору.

ЗАВАНТАЖИТИ - 180.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір про участь у комерційній виставці?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ