Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір про проведення семінарів для персоналу

Даний договір регулює правовідносини, пов'язані з діяльністю Виконавця щодо організації та проведення семінарів для персоналу Замовника. Завантажуючи цей документ, Ви гарантуєте собі надійний захист власних прав та економію грошових коштів у випадку виникнення спірних ситуацій у майбутньому, адже в договорі юридично грамотно та чітко викладено права та обов'язки, відповідальність сторін тощо, а також закладено механізми захисту порушених іншою стороною прав та інтересів.

ДОГОВІР

про проведення семінарів для персоналу

м. ______________

______________ р.

 

ЮО (надалі – «Виконавець»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Виконавець»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з одного боку

/ФО (надалі – «Виконавець»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку

та

ЮО (надалі – «Замовник»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з іншого боку,

/ФОП (надалі – «Замовник»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, з іншого боку,

надалі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про проведення семінарів для персоналу (надалі - Договір) про таке:

 

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.            За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику за його завданням послуги з проведення семінарів для персоналу Замовника (далі – «послуги»), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю зазначені послуги.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір про проведення семінарів для персоналу?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ