Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір простого товариства про спільну діяльність

Даний договір регулює правовідносини пов'язані з укладенням договору простого товариства про спільну діяльність. За цим договором сторони зобов'язуються на основі співпраці, шляхом здійснення дольових внесків майном і трудовою участю, а також спільної участі та організації співпраці, спільно діяти з метою одержання прибутку.

ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА

про спільну діяльність №

(місце укладання)                                                                                   (дата укладання)

ЮО (надалі – «Сторона-1»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Сторона-1»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку,

та

ЮО (надалі – «Сторона-2»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з іншого боку,

/ФОП (надалі – «Сторона-2»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з іншого боку, разом далі за текстом цього Договору – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей Договір простого товариства про спільну діяльність(далі – «Договір») про таке:

1. Предмет Договору

1.1 За цим Договором Сторони зобов’язуються на основі співробітництва, шляхом здійснення дольових внесків майном та трудовою участю, а також спільної участі та організації співпраці, спільно діяти з метою отримання прибутку шляхом:

1.1.1 Здійснення робіт з ______________________.

1.1.2 Здійснення _______________________.

1.1.3 Здійснення______________.

1.1.4  Здійснення різних допоміжних операцій.

1.2  Здійснення Сторонами спільної діяльності, вказаної у п.п. 1.1.1.-1.1.4. цього Договору переважно здійснюється на території _________.

1.3 При здійсненні Сторонами спільної діяльності, вказаної у п.п. 1.1.1-1.1.4 цього Договору, Сторони використовують виробничі приміщення, інженерні споруди, виробниче устаткування і транспортні засоби, що належать Сторонам на праві власності або володіння (оренди).

1.4 Здійснення спільної діяльності забезпечується персоналом шляхом внесення однією із Сторін трудової участі в спільну діяльність.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір простого товариства про спільну діяльність ?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ