ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Цивільний позов у кримінальному провадженні

depositphotos_44589583_stock_photo_judge_giving_verdict_by_hitting.jpg

Жоден з нас не застрахований від кримінальних посягань, тому досить важливо знати, яким чином не тільки покарати особу, яка заподіяла шкоду, а й яким чином відновити свої права та відшкодувати шкоду, завдану кримінальним правопорушенням. Одним із способів це зробити є передбачена Кримінальним процесуальним кодексом України можливість подання цивільного позову в кримінальному провадженні.

Загальні вимоги до цивільного позову в кримінальному провадженні

Цивільний позов може подаватися в будь-який момент кримінального провадження до органу досудового розслідування або до суду, але до початку судового розгляду. Позов пред’являється до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння (злочин). Якщо особа є або неповнолітньою, або недієздатною, або обмежено дієздатною, цивільний позов пред’являється її законним представником.

Форма і зміст цивільного позову у кримінальному провадженні

Цивільний позов подається у письмовій формі із зазначенням такої інформації:

  1. Найменування органу, до якого подається цивільний позов.
  2. Реквізити сторін та інших учасників цивільного процесу.
  3. Назва документа.
  4. Зміст позовних вимог.
  5. Виклад обставин, якими особа обґрунтовує свої вимоги щодо відшкодування шкоди.
  6. Процесуальні клопотання.
  7. Перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності).

Обов’язково позовна заява підписується позивачем або його представником. У позовній заяві зазначається дата подання позовної заяви; до позовної заяви додається стільки екземплярів, скільки учасників судового процесу.

Якщо позов подає представник, то його повноваження мають бути підтверджені відповідними документами. Такими документами для адвокатів є свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордер на надання правової допомоги.

Особливості розгляду цивільного позову у кримінальному судочинстві

Особа, яка висунула позов у кримінальному провадженні набуває статусу цивільного позивача. Статус цивільного відповідача набуває особа, яка підозрюється або обвинувачувана у вчиненні злочину, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну суспільно небезпечним діянням, вчиненим малолітньою, неосудною або обмежено осудною особою.

У разі подання позову у кримінальному провадженні тягар доказування покладається не на позивача, а на органи досудового слідства і прокурора, оскільки в кримінальному провадженні доказування виду шкоди та розміру матеріальних збитків є одним з обов'язкових елементів предмета доказування. Відзначимо, що розмір компенсації моральної шкоди обґрунтовується все ж позивачем. Також позивачі, які подають позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної в результаті вчинення кримінального правопорушення звільняються від сплати судового збору.

Органи досудового розслідування зобов'язані вжити заходів щодо забезпечення цивільного позову, які полягають:

– у здійсненні активних розшукових слідчих дій щодо виявлення майна підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які за законом несуть матеріальну відповідальність за його дії;

– у накладенні арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходились;

– у вилученні майна, на яке накладено арешт;

Суд вирішує цивільний позов при вирішенні кримінального провадження по суті. Він може задовольнити його повністю чи частково за наявності підстав лише в разі ухвалення обвинувального вироку чи постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Якщо обвинуваченого було виправдано судом через відсутність кримінального правопорушення, суд відмовляє в цивільному позові. Якщо суд виправдовує обвинуваченого з інших підстав – цивільний позов залишається без розгляду, що не позбавляє особу права подати його в порядку цивільного судочинства.

У разі, якщо подати цивільний позов в кримінальному провадженні не вдалося, то після набрання законної сили вироку суду, потерпілий має право подати позов в порядку цивільного судочинства.

Підводячи підсумок, слід пам’ятати, що відмова судом під час цивільного, господарського чи адміністративного провадження в позові до цієї ж особи з тих самих підстав позбавляє позивача права знову звертатися з аналогічним позовом у кримінальному провадженні (суд не може двічі розглядати одне й те ж саме питання).

consultation price drop

Можливо, Вас зацікавлять такі cтатті: