НУЖЕН СОВЕТ ЮРИСТА?
ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ В BITLEX
Заказать консультацию

ТОП-10 процесуальних змін

SHabarovskiy_433x433.jpg

Парламент прийняв закон, який вносить величезну кількість змін до трьох процесуальних кодексів - господарського, цивільного та адміністративного. Юристи Juscutum виділили ТОП-10 нововведень. Поки ніяких оцінок, тільки констатація, з огляду на нову редакцію законопроекту, опубліковану на сайті Верховної Ради України.

1. Електронний суд.

Суд розглядає справу за матеріалами в електронній формі. Обмін документами між судами, між судом та учасниками справи, між учасниками справи - в електронній формі. Направлення судових рішень та повісток - на офіційні електронні адреси. При цьому можливість подати в суд та отримати від суду документи у звичайній паперовій формі залишається. У такому разі апарат суду переводить документи в електронну форму.

Щоправда, положення про електронний суд почнуть діяти не відразу, а з початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

2. Електронні докази.

Новий засіб доказування - електронні докази. Це інформація в електронній (цифровій) формі, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатись, зокрема, на портативних пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах та ін.), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі інтернет).

3. ІР-суд.

Справи щодо інтелектуальної власності розглядатиме Вищий суд з питань інтелектуальної власності - як суд першої інстанції. Апеляційною інстанцією буде Апеляційна палата Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Однак ІР-суд почне функціонувати щонайменше за кілька місяців - після закінчення процесу конкурсного відбору суддів.

4. Зловживання процесуальними правами.

З'являється невиключний перелік діянь, які суд може розцінювати як зловживання процесуальними правами. Це, зокрема, маніпулювання автоматизованим розподілом справ між суддями, маніпулювання підсудністю (наприклад безпідставне залучення другого відповідача для зміни підсудності), неповідомлення про осіб, які мають бути третіми особами, подача апеляційних скарг на рішення, які не оскаржуються, або інше безпідставне затягування справи.

Наслідки такі: покладення судових витрат, незалежно від результатів вирішення спору, штраф - від 0,5 до 5 прожиткових мінімумів (якщо повторно, то від 1 до 10). Окремий наслідок маніпулювання автоматизованим розподілом справ - повернення позовної заяви без повернення судового збору.

Наслідки неподання доказів за вимогою суду: штраф від 0,5 до 5 прожиткових мінімумів, (повторно - від 1 до 10 ), несприятливі наслідки для порушника у доказуванні (визнання обставини, на підтвердження якої витребовувався цей доказ або відмова в її визнанні), розгляд справи за наявними доказами, залишення позовної заяви без розгляду (якщо докази не надає позивач), тимчасове вилучення доказів державним виконавцем.

Наслідки ухилення від участі в експертизі (неподання необхідних документів, матеріалів тощо), якщо без цього провести експертизу неможливо, несприятливі наслідки для порушника у доказуванні (визнання факту, для встановлення якого призначалася експертиза, чи відмова у його визнанні).

5. Обмеження права на касацію.

Суд касаційної інстанції - Верховний Суд. Верховний Суд може розглядати справи у складі колегії, палати, об'єднаної палати чи Великої Палати.

Не всі рішення можна буде оскаржити в касації. Зокрема, Верховний Суд не розглядатиме:

- малозначні справи (це справи, де ціна позову менша 100 прожиткових мінімумів, а також інші справи на розсуд суду, із врахуванням обов'язкових норм). При цьому за певних умов (значний суспільний інтерес, фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики) Верховний Суд може переглянути рішення і в таких справах;

- справи із ціною позову менше 500 прожиткових мінімумів, які не розглядалися за правилами загального позовного провадження, якщо Верховний Суд викладав в своїй постанові висновок про правильне застосування норми права, порушеного в касаційній скарзі, і апеляція прийняла рішення у відповідності з таким висновком, або якщо правильне застосовування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

6. Зразкові справи та зразкові рішення.

Новела з'являється тільки в адміністративному процесі. Якщо у провадженні одного або декількох судів перебувають типові справи, може просити Верховний Суд розглянути таку справу як зразкову. Причому кількість таких справ визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який розглядає одну чи більше таких справ. У цьому разі Верховний Суд діє як суд першої інстанції. Поки Верховний Суд розглядає таку справу, інші суди зупиняють провадження в аналогічних справах. Зразкове рішення може бути переглянуте за правилами апеляції у Великій Палаті. У подальшому всі суди мають враховувати висновки Верховного Суду, викладені у зразковому рішенні.

7. Нове у судовому зборі.

Судовий збір за подачу апеляційної та касаційної скарги знову обчислюватиметься від суми, яка оспорюється (а не від ціни позову, як зараз).

При поданні електронної заяви, скарги - сума збору зменшується на 20%. Суд повертає 50% від судового збору у разі укладення мирової угоди, відмови від позову, визнання позову відповідачем. Так само 50% від ставки, сплаченої за апеляційну, касаційну скаргу, у разі досягнення мирової угоди (відмови від позову, визнання позову) на цій стадії.

8. Сприяння арбітражу.

Суди мають тлумачити будь-які сумніви щодо чинності, дійсності та виконуваності арбітражної угоди на користь її чинності, дійсності та виконуваності.

Суд може забезпечити позов, який розглядається в арбітражі, а також витребувати або забезпечити докази для арбітражу.

Питання щодо визнання та виконання, а також скасування рішення МКАС буде вирішувати Апеляційний суд міста Києва як суд першої інстанції.

9. Часові обмеження у подачі доказів.

Позивач має подати всі докази разом із позовом, відповідач - разом із відзивом, третя особа - разом із поясненнями. Суд може надати додатковий строк, але лише за наявності виняткових обставин. Доказ перед подачею в суд має бути надісланий іншим учасникам справи (крім речових доказів). Клопотання про витребування доказу має бути подане для позивача разом із позовом, разом із відзивом - для відповідача. Пізніші строки - за наявності виняткових обставин.

10. Врегулювання спору за участі судді.

Так звана «судова медіація». Допускається за згодою обох сторін, після відкриття провадження, але до початку розгляду справи по суті. Завдання - врегулювати спір. Не допускається, якщо є третя особа із самостійними вимогами. Суддя проводить спільні наради з усіма учасниками та закриті - з однією стороною. Суддя може звертати увагу на судову практику, пропонувати можливі способи врегулювання спору, але не має права надавати юридичні поради/рекомендації, здійснювати оцінку доказів. Інформація, надана/отримана під час цієї процедури, - конфіденційна. У разі недосягнення успіху розгляд справи продовжується у загальному порядку, але вже іншим суддею.

Богдан Шабаровський,

юрист Практики вирішення конфліктів і спорів Juscutum