Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір поставки сантехнічних виробів

Даний договір регулює правовідносини повязані із поставкою сантехнічних виробів. За цим договором одна сторона (постачальник) зобов’язується за плату поставити іншій стороні (покупцю) сантехнічні вироби, а покупець зобов’язується прийняти і оплатити товар у строк та спосіб передбачені умовами даного Договору. Даний документ включає в себе Договір поставки сантехнічних виробів та Специфікацію.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

САНТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

 

м. ________________                                                                       ___ ________ 201__ року

 

____________________, іменоване надалі «Покупець» в особі уповноваженого представника ___________________________, який діє на підставі Статуту (інший варіант – довіреності), з однієї Сторони, та _____________________________,  іменоване надалі «Постачальник», в особі уповноваженого представника _______________________, який діє на підставі Статуту (інший варіант – довіреності), з іншої Сторони, надалі разом іменовані «Сторони», а кожне окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується передати, а Покупець – прийняти та оплатити сантехнічні вироби (надалі в договорі – Товари) на умовах, передбачених цим Договором. 

 

2. Кількість та якість

2.1. Кількість, номенклатура Товарів зазначаються в специфікаціях до цього Договору, які є його невід’ємною частиною (надалі – «Специфікації»).

2.2. Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від придбання усіх або частини Товарів шляхом направлення Постачальникові відповідного повідомлення з переліком Товарів, від поставки яких він відмовляється, не пізніше 10 днів до дати поставки Товарів, зазначених у повідомленні.

З моменту відправлення Покупцем Постачальникові повідомлення про відмову від придбання усіх або частини Товарів, цей Договір втрачає силу в частині, що стосується Товарів, зазначених у повідомленні, але зберігає силу в частині відповідних Товарів, не зазначених у повідомленні.

2.3. Якість, упаковка і маркування Товарів повинні відповідати нормам, визначеним сертифікатами виробника, діючими стандартами (ТУ, ДСТУ) для визначеного виду Товарів, а також спеціальним технічним вимогам, якщо такі встановлені Сторонами і відображені в Специфікаціях до цього Договору.

Припустимі відхилення показників якості Товарів від зазначених вище норм можуть бути встановлені за домовленістю Сторін, відображеною в Специфікаціях.

2.4. Гарантія відповідності Товарів вимогам п. 2.3. підтверджується паспортом якості Постачальника або виробника (у випадку, якщо Постачальник не є виробником), які надаються Покупцеві при поставці кожної партії Товарів.

2.5. Під партією Товарів маються на увазі Товари, передані на умовах цього Договору та Специфікацій до нього на підставі одного транспортного документа.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір поставки сантехнічних виробів?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ