Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір поставки(разової) обладнання

Даний договір регулює правовідносини пов’язані із поставкою обладнання (разової). За цим договором одна сторона (постачальник) зобов’язується за плату поставити іншій стороні (покупцю) обладнання, а покупець зобов’язується прийняти і оплатити обладнання у строк та спосіб передбачені умовами даного Договору. Даний документ включає в себе Договір поставки (разової) обладнання, Специфікацію, та Графік та маршрут постачання.

ДОГОВІР

поставки (разової) обладнання  №_________

 

м. ________                                                                                        «__»_________ 20__ року

 

Постачальник: ______________________________ (ПІБ фізичної особи або назва юридичної особи), в особі _____________________________ (посада та ПІБ), який діє на підставі _____________ (Статуту, положення, довіреності тощо), з однієї сторони, та

Покупець: _______________________________ (ПІБ фізичної особи або назва юридичної особи), в особі _____________________________ (посада та ПІБ), який діє на підставі _____________ (Статуту, положення, довіреності тощо), з іншої сторони, які разом іменуються як Сторони, а кожен окремо Сторона, уклали даний Договір про наступне:

 

1.             Предмет Договору

1.1.       В порядку та на умовах, передбачених даним Договором, Постачальник зобов'язується поставити у власність Покупцеві Обладнання, в асортименті, в кількості, в строки, по ціні та з якісними характеристиками, погодженими Сторонами в цьому Договорі та в Додатках до нього, які є невід’ємними частинами даного Договору.

1.2.       Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Обладнання, що поставляється у його власність, у відповідності до умов цього Договору та Додатків до нього.

1.3.       Постачальник гарантує, що обладнання належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством. На вимогу Покупця Постачальник зобов’язаний надати йому документи, що підтверджують вище зазначені обставини.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір поставки(разової) обладнання?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ