Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір поруки

Даний договір регулює правовідносини повязані з забезпеченням виконання зобов'язань.За цим договором одна сторона (Поручитель) поручається перед Кредитором за виконання Боржником своїх зобов'язань. Якщо Боржник не виконає зобовязання, взяті на себе, то Поручитель повинен буде виконати зобов'язання перед Кредитором замість Боржника.

ДОГОВІР ПОРУКИ

 (місце укладання)                                                                                   (дата укладання)

 

ЮО (надалі – «Поручитель»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з одного боку,

/ФОП (надалі – «Поручитель»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку,

/ФО (надалі – «Поручитель»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з одного боку

та

ЮО (надалі – «Кредитор»), в особі (посада) ПІБ, що діє на підставі________, з іншого боку,

/ФОП (надалі – «Кредитор»), що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від ______________ за №___________________, паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з іншого боку,

/ФО (надалі – «Кредитор»), паспорт серії __ №______, виданий (ким) (коли), ідентифікаційний номер - __________, зареєстрований за адресою: __________, з іншого боку, разом далі за текстом цього Договору – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона» уклали цей Договір поруки (далі – «Договір») про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1              Поручитель поручається перед Кредитором за виконання обов’язку _______________ (надалі – Боржник) щодо________ за договором №___________________ від ____________________________ року (далі – Основний договір).

1.2              Поручителю добре відомі всі умови Основного договору, укладеного між Кредитором та Боржником, в тому числі:

1.2.1        сума отриманої(ого)_________ в розмірі ____________________ (_____________________) гривень;

1.2.2        відсотки за Основним договором ________;

1.2.3        штрафні санкції________ в разі неповернення ______ або порушення строків виплати;

1.2.4        термін повернення ________ – ________________________.

ЗАВАНТАЖИТИ - 90.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір поруки?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ