Залишити відгук
Професіоналізм
Вхід/Реєстрація

Договір підряду (побутового) на ремонт житлового будинку

Даний цивільно-правовий договір укладають з метою виконання за дорученням замовника виконавцем своїми силами робіт по ремонту житлового. Завантажуючи цей документ, Ви гарантуєте собі надійний захист власних прав та економію грошових коштів у випадку виникнення спірних ситуацій у майбутньому, адже в договорі юридично грамотно та чітко викладено права та обов'язки, відповідальність сторін тощо, а також закладено механізми захисту порушених іншою стороною прав та інтересів.

ДОГОВІР ПІДРЯДУ (ПОБУТОВОГО)

НА РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

м. Київ                                                                                            ___________ р.

        ____________________________________________________- (надалі – Замовник), в особі ________________________________________, що діє на підставі ___________________, з однієї сторони та ____________________________ (надалі – Підрядник), що діє на підставі __________________________________________ з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1.      Предмет договору.

1.1.                Замовник доручає, а Підрядник зобов‘язується виконати своїми силами  та із своїх  матеріалів/з матеріалів Замовника  роботи по ремонту житлового будинку, що знаходиться за адресою ______________________________-.

1.2.                Роботи, передбачені даним договором, включають ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.                Гарантійний строк на виконані роботи становить ________________ місяців з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт . В разі виявлення недоліків в виконаних роботах, в тому числі використаному матеріалі, протягом гарантійного строку Підрядник зобов‘язується за вибором Замовника відшкодувати вартість робіт по виправленню недоліків, які Замовник має право здійснити самостійно, або усунути за свій рахунок відповідні недоліки  протягом 5 днів з моменту повідомлення Замовником про виявлені недоліки або виставлення рахунку на відшкодування витрат.

1.4.                Під недоліком в цьому Договорі слід розуміти невідповідність виконаних робіт та використаних матеріалів державним стандартам (відсутність сертифікатів якості), вимогам, що зазвичай ставляться до робіт, що виконуються, а також будь-яку іншу невідповідність робіт або матеріалів умовам цього Договору.

2.                      Обов‘язки сторін.

Обов’язки Підрядника:

 Підрядник зобов’язується приступити до виконання робіт у повній відповідності до умов цього Договору, протягом _______________- днів з моменту перерахування Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника суми попередньої оплати (авансу), передбаченої п. 3.2. цього Договору/ з моменту підписання договору.

ЗАВАНТАЖИТИ - 120.00 ГРН.
Бажаєте отримати готовий індивідуальний документ, який повністю відповідатиме Вашій ситуації та гарантуватиме захист Ваших інтересів?
ЦІКАВИТЬ Договір підряду (побутового) на ремонт житлового будинку?
ЗАМОВТЕ У BITLEX!
ПЕРЕВАГИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ ВІД BITLEX:
  • -Документ буде складений професійними юристами
  • -Повна гарантія Ваших прав
  • -Індивідуалізація документу під Ваші потреби
  • -Якість гарантовано ЮК Jurimex
Замовити документ