ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Відумерла спадщина

Відумерла спадщина – це майно померлої особи, в якої спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунені від права на спадкування, не прийняли спадщину або відмовились від її прийняття. Для визнання спадщини відумерлою орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно - за його місцезнаходженням, після спливу одного року з часу відкриття спадщини подає до суду відповідну заяву.

Спадщина переходить у власність територіальної громади на підставі відумерлості виключно за рішенням суду (в порядку окремого провадження). При цьому обов’язок задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця покладається саме на територіальну громаду, адже вона виступає повним правонаступником спадкодавця. Такі вимоги можуть стосуватися тільки зобов'язань спадкодавця щодо відшкодування майнових збитків та моральної шкоди, а також щодо сплати неустойки. Це означає, що громада не є зобов'язаною відшкодовувати витрати, що виникли у зв'язку з організацією поховання спадкодавця, інші витрати.

Територіальна громада не має права відмовитись від прийняття відумерлого майна.

Не вважається відумерлим майно, яке спадкодавець заповідав державі або територіальній громаді.

Придатко Софія