ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Доброго дня. У мене така ситуація: ми з моєю дівчиною звернулися до компанії, щоб влаштуватися на роботу за кордоном (Італія). Заплатили за вакансію 800 €. Візи зробили за свої гроші. Але роботу компанія так і не надала. Ми подали їм заяву на повернення грошей. За договором компанія утримує у себе кошти на суму по 200 € з кожного (400 €), а нам повертає по 600 €. Мали повернути нам гроші протягом 30 днів. Але 30 днів пройшло, а компанія не повертає кошти. Мовляв, грошей у них немає і почекайте, ми будемо повертати частинами. Як вирішити це питання? Договори, чеки, квитанції у нас є, відправив вам поштою. І можливо, що це підприємство не має ліцензії на працевлаштування за кордоном. Підкажіть, будь ласка, що нам робити?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення і повідомляється таке.

Як видно з документів, які Ви надали для вивчення, Ви оплатили 22 200 грн за договором про надання послуг (далі – Договір). Повернути гроші за Договором можливо двома шляхами: в договірному порядку або в судовому.

Зверніть увагу, що Договором не передбачено влаштування Вас на роботу за кордоном, Договір передбачає виключно інформаційно-консультаційні послуги.

Укладення такого договору регулюється статтями 901-907 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

У першу чергу слід звернути увагу на те, що Договором не встановлено термін виконання зобов'язання (надання послуги), тому прямого порушення Договору з боку компанії немає.

У цій ситуації необхідно керуватися частиною другою статті 530 ЦК України, якою встановлено, що якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час.

Боржник зобов'язаний виконати таке зобов'язання в семиденний строк з дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Тому для початку Вам необхідно направити компанії письмову вимогу виконати зобов'язання (надати послугу) і, якщо вона не виконає цю вимогу в семиденний строк з дня пред'явлення вимоги, можна буде вимагати розірвати Договір в судовому або договірному порядку. Є всі підстави вважати, що в семиденний строк вимога виконана не буде.

Крім того, слід звернути увагу на таке.

Відповідно до статті 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, які встановлені договором.

Статтею 906 ЦК України регулюється відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг.

Так, збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, за наявності його вини, в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки пунктом 10. 4. Договору передбачено, що Договір припиняється після підписання сторонами акта прийому-передачі наданих послуг, який підписаний не був, а також керуючись статтею 509 ЦК України, в якій мовиться, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку, можна прийти до висновку, що за зобов'язаннями, що випливають з Договору, Ви є кредитором, а інша сторона боржником, оскільки гроші Ви заплатили, а послугу не отримали.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 545 ЦК України, прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі.

Тому компанія зобов'язана а була підписати акт прийому-передачі наданих послуг, що б підтверджувало виконання зобов'язання. Оскільки цього зроблено не було, зобов'язання вважається не виконаним, а Ви, як кредитор, маєте право вимагати виконання зобов'язання або повернення сплачених грошей.

Крім того, на правовідносини за Договором поширюються положення Закону України «Про захист прав споживачів» (далі – Закон).

Так, статтею 10 Закону визначено, що споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк – розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

Відзначимо, що виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги).

Висновок

Ви можете направити компанії письмову вимогу щодо виконання зобов'язання за Договором, офіційним листом з описом та повідомленням про вручення.

Якщо послуги не будуть надані в семиденний термін, Ви можете вимагати розірвати договір і повернути Вам сплачені гроші. Однак відповідно до пункту 4.2 Договору 200 євро все одно залишаться у компанії.

Фахівці нашої компанії готові підготувати для Вас відповідну вимогу про виконання зобов'язань за Договором в семиденний термін, а якщо вимога виконана не буде, вимагати розірвати Договір і повернути Вам гроші з вирахуванням 200 євро.

Якщо компанія відмовиться виконувати цю вимогу, можна звернутися до суду з позовною заявою і вимагати розірвати Договір і повернути Вам гроші в примусовому порядку.

У крайньому випадку, коли інші методи не допомагають, Ви можете звернутися до правоохоронних органів із заявою про шахрайство.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: