ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Який порядок спадкування бабусиної квартири, якщо не було складено заповіт?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Відповідно до законодавства України, якщо немає складеного заповіту, то відбувається спадкування за законом. Спадкування за законом здійснюється почергово залежно від близькості родинних стосунків між померлою особою та спадкоємцем.

Кожна наступна черга спадкоємців може спадкувати лише у тому випадку, якщо немає спадкоємців попередньої черги або ж якщо вони відмовились від спадщини, не прийняли її, усунуті від спадкування.

Закон визначає 5 черг спадкоємців за законом.

  • Перша черга – діти, чоловік/дружина та батьки.

Діти спадкодавця є спадкоємцями незалежно від їх віку.

До спадкоємців першої черги відносять не лише дітей, які були живі на момент відкриття спадщини, але і дітей, які народилися живими після смерті спадкодавця. Відносять до першої черги і дітей, які народилися у не зареєстрованому шлюбі.

У той же час чоловік/дружина є спадкоємцями першої черги лише у тому разі, якщо вони перебували у зареєстрованому шлюбі.

  • Друга черга -  рідні брати та сестри, баба та дід.

До рідних братів і сестер відносять як тих, що мають обох спільних батьків, так і тих, що мають спільну матір або спільного батька.

  • Третя черга – рідні дядько та тітка. 
  • Четверта черга – ті, хто проживав з померлим однією сім’єю не менше п’яти років до відкриття спадщини.

Для того, щоб встановити, що особи проживали однією сім’єю, необхідно довести, що вони спільно проживали, були пов’язані спільним побутом, мали взаємні права та обов’язки. Такими доказами спільного проживання можуть бути: довідка житлово-експлуатаційної організації, правління житлово-будівельного кооперативу, відповідного органу місцевого самоврядування, про те, що спадкоємець фактично перед смертю проживав із спадкодавцем. Також доказами можуть бути реєстраційний запис у паспорті спадкоємця або у будинковій книзі, та інші документи, які підтверджують факт спільного проживання.

  • П’ята черга – інші родичі до шостого ступеня споріднення, а також утриманці, які не були членами сім’ї спадкодавця.

Наприклад, батьки та діти належать до першого ступеня споріднення, баба/дід та внуки – до другого, рідні дядько та тітка – до третього.

До родичів четвертого ступеня споріднення належать діти рідних племінників померлого (двоюрідні онуки), а також двоюрідні дід та баба.

До п’ятого ступеня споріднення – діти двоюрідних братів і сестер, діти двоюрідних діда та баби, діти двоюрідних онуків та онучок спадкодавця (двоюрідні племінники та племінниці, двоюрідні дядьки і тітки, двоюрідні правнуки і правнучки)

До шостого – діти двоюрідних правнуків і правнучок, діти двоюрідних племінників і племінниць, діти двоюрідних дядька і тітки спадкодавця (двоюрідні праправнуки та праправнучки, троюрідні онуки та онучки, троюрідні брати та сестри).

За взаємною згодою між собою спадкоємці можуть змінити черговість спадкування.

Для цього їм необхідно укласти між собою нотаріально засвідчений договір.

Такий договір має бути укладений не пізніше закінчення строку, призначеного для прийняття спадщини (6 місяців з дня смерті спадкодавця).

Також спадкоємцям необхідно подбати про те, щоб такий договір не впливав на інтереси інших спадкоємців, які не беруть у ньому участі. Наприклад, не можна, щоб в результаті укладення такого договору була зменшена частка спадщини спадкоємця, який не бере у ньому участі, або збільшено обсяг обов’язків, які він успадковує.

Також можливий варіант спадкування за правом представлення, якщо спадкоємець за законом помер до відкриття спадщини, тобто до дня смерті спадкодавця або одночасно з ним.

Наприклад, у спадкодавця (бабусі) залишилась онука померлого раніше сина та рідна дочка. В цьому випадку дочка отримає ½ спадщини (як спадкоємець першої черги), що залишилась після бабусі (її матері), і онука – ½ (оскільки її син, якби був живий, також успадкував би ½ після батька).

Для прийняття спадщини спадкоємцям необхідно у 6 місячний термін з дня смерті спадкодавця звернутися до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини та необхідними документами.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: