ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Син - інвалід, довічно. Як правильно оформити спадщину (магазин), щоб після нашої смерті він міг би жити і користуватися спадщиною? І щоб його не могли здати в психіатричну лікарню.

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення і повідомляється таке.

Короткий вступ щодо правовідносин.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.

Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника.

Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка; недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-які угоди; угоди від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун; відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун.

Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною і призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування. Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності і призначає піклувальника за поданням органу опіки та піклування.

Опікун зобов'язаний дбати про підопічного, про створення необхідних побутових умов, забезпечення його доглядом та лікуванням. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного. Опікун зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою.

Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним угод. Піклувальник зобов'язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного. Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позички.

Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:

1) відмовитися від майнових прав підопічного;

2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;

3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

4) укладати договори щодо іншого цінного майна.

Піклувальник має право дати згоду на вчинення вищевказаних угод тільки з дозволу органу опіки та піклування.

 Опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах.

З огляду на обставини справи, відносини спадкування необхідно регулювати з опікуном чи піклувальником (а також з можливими майбутнім опікуном чи піклувальником).

Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. У вашому випадку необхідно використовувати виключно заповіт. Потрібно внести в заповіт умови, які б обмежували спадкоємця (в даному випадку мова повинна йти про опікуна) в здійсненні операцій до настання певних обставин, також необхідно покласти на таку особу обов'язок вчинення певних дій (розпорядження майном, спрямування прибутку на утримання недієздатного спадкоємця тощо).

Як варіант, можна укласти спадковий договір з опікуном. За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача. Набувач у спадковому договорі може бути зобов'язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або після її відкриття. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження. Відчужувач має право призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його смерті. У разі відсутності такої особи контроль за виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

В даному випадку цей варіант більш гнучкий в правовому регулюванні відносин між сторонами, які уклали його, якщо за мету ставити утримання недієздатного сина. Але в майбутньому майно (яке зазначено в умовах договору) перейде до іншої сторони (набувачеві).

Але навіть умовами заповіту або договору Ви не захищені і не застраховані від того, що до сина можуть бути вжиті заходи примусового лікування.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: