ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Вітаю! Мій батько при житті взяв кредит у банку в розмірі 500 грн в 2014 році. Він помер 24.05.2015. Зараз сума боргу становить 3450 грн. У спадок я вступила через півроку після його смерті, переоформивши 1-кімнатну квартиру на себе. Вона повністю оформлена на моє ім'я. До вересня 2016 року я нічого не знала про це, тому що перебувала за кордоном, а дізналася від співробітника банку, який прийшов з повісткою до суду і загрозою про те, що вони заарештують квартиру, і борг буде рости, в результаті я можу позбутися квартири. Скажіть, будь ласка, що може мені зробити ПриватБанк? Чи повинна я боятися їх загроз?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Оскільки Ви прийняли спадщину, Ви прийняли права та обов’язки Вашого батька, в тому числі його обов’язки перед кредитором (банком) щодо сплати боргу.

Так, відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 1048 ЦК України встановлено, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Звертаємо Вашу увагу, що кредитний договір укладається у письмовій формі.

Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Також відповідно до статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор (стаття 510 ЦК України).

Кредитор може вимагати стягнення коштів в судовому порядку, в тому числі за рахунок майна боржника.

Також зазначимо, що відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Висновок

Оскільки Ви прийняли спадщину, Ви повинні розрахуватися з боргами Вашого батька, проте сума боргу не велика і немає підстав вважати, що на цьому етапі квартира буде заарештована та продана з публічних торгів.

Крім того, зазначимо, статтею 1281 ЦК України встановлено, що спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги. Кредиторові спадкодавця належить протягом 6 місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги. Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.

Згідно з частиною першою статті 1282 ЦК України спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного в спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити вимоги кредитора особисто у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.

Також зазначаємо, що на час прийняття спадщини припиняються всі нарахування за боргом спадкодавця банком, однак це здійснюється за заявою спадкоємців відразу після смерті спадкодавця, тому Ви можете вимагати зменшення суми боргу банком, якщо такі нарахування були здійснені.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: