ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Наразі я веду суперечку (поки тільки у вигляді листів) з Водоканалом з приводу справедливості нарахування мені суми за їхні послуги. Справа в тому, що вони перевели мене на оплату "по-середньому" у зв'язку з тим, що у мене не пройшли повірку прилади обліку. Згідно із законом про метрологію саме вони, як постачальник, зобов'язані провести цю повірку, а не перекладати її на мої плечі, та ще й в ультимативній формі. Вони аргументують те, що вони не повинні її проводити тим, що зазначена процедура повинна бути включена в тарифи, які їм спускаються зверху (від держави), а до 2016 року вона не була включена в них. У той же час на мої прямі запитання щодо того, який закон зобов'язує мене, як споживача, проводити цю повірку і який закон їх від неї звільняє, вони не можуть відповісти. Чи не могли б Ви висловити свою думку з цього питання?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення і повідомляється таке.

Вивчивши надані Вами документи, можна дійти таких висновків.

Це питання раніше регулювалось ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон № 113/98-ВР) від 11.02.1998 № 113/98-ВР, який втратив чинність.

На сьогодні діє ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі - Закон № 1314-VII) від 05.06.2014 № 1314-VII, в редакції від 10.02.2016.

Згідно з офіційною відповіддю філії (далі – Філія) від 12.09.2016 № Ч-907 на Вашу скаргу на початку листа (абзаци четвертий, п’ятий) філія посилається на Закон № 113/98-ВР, який втратив чинність, що є, на нашу думку, спробою ввести Вас в оману щодо Ваших прав та обов'язків щодо повірки лічильника.

Закон № 1314-VII набрав чинності 01.01.2016, тому з цього моменту Філія зобов'язана керуватися тільки чинним законом. До приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону № 1314-VII вони діють в частині, що не суперечить Закону № 1314-VII.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 17 Закону № 1314-VII суб'єкти господарювання зобов'язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповіркових інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, здійснюються за рахунок суб'єктів господарювання, що надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту (в тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб, покладається на суб'єктів господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Періодична повірка проводиться за рахунок тарифів на електро-, тепло-, газо- і водопостачання.

Порядок надання таких коштів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила), регулюють відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (далі - виконавець), і фізичною та юридичною особою (далі - Споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - Послуги).

Відповідно до пункту 9 Правил у квартирі (будинку садибного типу) роботи з установлення засобів обліку води і теплової енергії (далі - квартирні засоби обліку) проводяться спеціалізованою організацією, виконавцем, виробником чи постачальником за рахунок коштів споживача.

Квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський облік.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок Виконавця.

Крім того, пункт 15 Порядку визначає, що засоби обліку води і теплової енергії, встановлені у квартирі (будинку садибного типу) та на вводі у багатоквартирний будинок, підлягають періодичній повірці.

Періодична повірка засобів обліку води і теплової енергії проводиться у строк, що не перевищує одного місяця. За цей час споживач оплачує відповідні послуги у такому порядку:

з централізованого постачання холодної та гарячої води - по середньомісячним показанням приладів обліку за попередні три місяці;

з централізованого опалення - згідно із середньомісячним показанням засобів обліку за попередній опалювальний період.

У разі несправності засобів обліку води і теплової енергії, що не підлягає усуненню, плата за послуги з моменту її виявлення вноситься згідно з нормативами (нормами) споживання.

Підкреслимо, що чинним Законом № 1314-VII обов'язок проведення повірки покладається виключно на Виконавця і за його рахунок, на відміну від Закону № 113/98-ВР, який втратив чинність.

На сьогодні і на підставі чинного законодавства вимога Філії до Вас щодо проведення повірки за Ваш рахунок є неправомірною.

Відповідно до статті 31 Закону № 1314-VII особи, винні в порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, несуть відповідальність відповідно до закону.

У Вашому випадку, оскільки домовитися з Філією немає можливості і присутні явні порушення, найкраще звертатися в суд за захистом своїх прав та інтересів шляхом подання позовної заяви. Також Ви можете поскаржитися до вищестоящих органів.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що з аналогічних питань є позитивна судова практика:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56638749;

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46685360;

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55050798.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: