ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Добрий день. Так склалося, що виникли проблеми з розділом спадщини. А точніше ситуація така: помер наш із сестрою дідусь. Пройшов рік, все оформлено навпіл (по 1/2 приватного будинку і машини). З сестрою стосунки не дуже, жити разом не хочемо. Але вона хоче жити в приватному будинку, продавати відмовляється (я, було, вмовила її, але вона вперлася знову). Хочу розуміти, як розділити будинок з одним виходом, кухнею і ванною-туалетом? Чи можу я продати свої півбудинку? Ділянка навколо будинку не приватизована. З машиною те ж саме – продавати не хоче. Викуповувати у неї нема за що. Моя позиція – все продати і поділити порівну суму.

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

З Вашого питання вбачається, що спадщину Ви вже прийняли та оформили, а отже, зупинимось на правових підставах поділу спільного часткового майна з Вашою сестрою.

Майно, яке Ви успадкували (1/2 від спадщини), є Вашою власністю, а отже, Ви можете вільно розпоряджатися ним (продати, подарити, заповісти тощо).

Зазначимо, що Ви можете поділити будинок зі своєю сестрою за взаємною згодою або в судовому порядку (потрібно подавати позов до суду).

Як визначено у частині першій статті 356 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Відповідно до статті 361 ЦК співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.

Згідно з положеннями статті 362 ЦК у разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.

Продавець частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає.

Якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна – протягом десяти днів від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі.

У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням переважного права купівлі співвласник може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яку за договором повинен сплатити покупець.

До таких вимог застосовується позовна давність в один рік.

Передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі не допускається.

Крім того, як зазначено у статті 364 ЦК, співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.

Якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (наприклад автомобіль), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.

Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою.

Право на частку у праві спільної часткової власності у співвласника, який отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання.

У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.

Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Крім того, згідно зі статтею 365 ЦК право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;

2) річ є неподільною;

3) спільне володіння і користування майном є неможливим;

4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї.

Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

Вказані матеріальні норми є різними за своєю правовою природою і кожна з них є окремою підставою для пред'явлення позову, оскільки перша з них передбачає право власника, який виділяється, на частку зі спільного майна, а друга – можливість за позовом інших співвласників припинити право особи на частку у спільному майні. При цьому грошова або інша майнова компенсація відповідно до статті 364 ЦК може бути виплачена співвласнику, який виділяється, лише за його згодою. Водночас відповідно до статті 365 ЦК згоди особи, право якої на частку у спільному майні припиняється, на отримання компенсації за його частку не потрібно (позивачу лише необхідно внести вартість частки, право на яку припиняється, на депозитний рахунок суду).

Судова практика:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1203858;

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1659559;

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8039300.

Висновок

Якщо Ви не зможете домовитися з Вашою сестрою про спільний продаж майна, але бажаєте продати свою частку, Вам потрібно дотримуватись такого алгоритму дій.

  1. Скласти офіційне повідомлення для Вашої сестри про намір продажу Вашої частки у майні, зазначити, яке саме майно Ви продаєте та за яку суму. Ви повинні запропонувати Вашій сестрі викупити Вашу частку у спільному частковому майні.
  2. Якщо Ваша сестра відмовиться або протягом місяця не надасть відповіді щодо купівлі частки будинку, Ви можете продати цю частку іншим особам або вимагати від сестри компенсацію за свою частку відповідно до статті 364 ЦК.
  3. Якщо Ваша сестра відмовиться або протягом десяти днів не надасть відповіді щодо купівлі частки автомобіля, Ви можете продати цю частку іншим особам або вимагати від сестри компенсацію за свою частку відповідно до статті 364 ЦК.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: