ПОТРІБНА ПОРАДА ЮРИСТА?

ЗАМОВТЕ КОНСУЛЬТАЦІЮ В BITLEX

Замовити консультацію

Чи має право витребувати суддя заповіт при усуненні перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном?

Сервісом Bitlex було розглянуто Ваше звернення та повідомляється таке.

Відповідно до статті 57 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Оскільки Ви є стороною судового процесу, а інша сторона оспорює заповіт та заявила клопотання про надання заповіту як доказу, суд може витребувати заповіт як доказ для вивчення та встановлення фактів, які мають значення по справі.

При розгляді справи та винесенні рішення суд повинен керуватися статтею 212 ЦПК України, на підставі якої суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Результати оцінки доказів суд відображає в рішенні, в якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у прийнятті.

Також зазначимо, що відповідно до статті 93 ЦПК України у разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та неповідомлення причин їх неподання суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для дослідження судом.

В ухвалі про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом зазначаються: ім'я (найменування) особи, у якої знаходиться доказ, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження, назва або опис письмового чи речового доказу, підстави проведення його тимчасового вилучення.

Висновок

Виходячи з Вашої ситуації, найбільш доцільно саме для Вас надати суду заповіт для вивчення, адже це в першу чергу у Ваших інтересах.

Необхідність вивчення судом заповіту викликана тим, що інша сторона подала відповідне клопотання, а суд зобов’язаний повно та об’єктивно оцінити всі докази, оскільки обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Можливо, Вас зацікавлять такі консультації: